My ancestors and other family / Mijn voorouders en andere familieleden

Stacks Image 16727

The albums below contain hundreds of pictures and written information around certain families

Stacks Image 16729

Onderstaande albums bevatten honderden foto’s en schriftelijke informatie rondom bepaalde families

Mijn directe voorouders / My direct ancestors

GENERATIE 2: Mijn ouders (my parents)
echtpaar Hugenholtz-Kuijper: Mijn ouders Hans Hugenholtz (1932-2018), huisarts, en Gé / Geertje Kuijper Hugenholtz-Kuijper (1938-2018) DUTCH

GENERATIE 3: Mijn grootouders (my grandparents)
echtpaar Hugenholtz-Lehmkuhl: Mijn grootouders ds. G.W.K. (Gerhard) Hugenholtz (1889-1969), predikant, en Rose Hugenholtz-Lehmkuhl (1905-1992) DUTCH GERMAN
echtpaar Kuijper-Grutter: Mijn grootouders van moeders kant: Abraham Kuijper (1914-1993) en Geertje Kuijper-Grutter (1914-1995) DUTCH

GENERATIE 4: Mijn overgrootouders (my great-grandparents)
echtpaar Hugenholtz-Geesink: Mijn overgrootouders ds. Johan Hugenholtz (1859-1922), predikant in Axel en strijder voorvechter dierenrechten van en zijn echtgenote Mathilde Geesink (1865-1942). DUTCH & ENGLISH
echtpaar Lehmkuhl-Leeuwarden: Mijn overgrootouders Carl Lehmkuhl (1877-1952) and Gretchen Lehmkuhl-Leeuwarden (1977-1952): een gemengd Pruisisch-Joodse relatie DUTCH & ENGLISH
echtpaar Kuijper-Peetoom: mijn overgrootvader Pieter Kuyper (1882-1943), deed een poging deed om om zich definitief in Brazilië te vestigen. Hij hertrouwde later met mijn Geertje Peetoom (1886-1955), mijn overgrootmoeder DUTCH

GENERATIE 5: Mijn betovergrootouders (my great-great-grandparents)
echtpaar Hugenholtz-Cramer: Mijn betovergrootouders ds. G.W.K. Hugenholtz (1826-1893): predikant en wijnhandelaar en Euphemia Cramer (1829-1905) DUTCH
echtpaar Geesink-Reuver: Mijn betovergrootouders C.A.J. Geesink (1828-1883), sociaal bewogen industrieel/liberaal en stimulator en financier van de vroege Amsterdamse arbeidersbeweging en Mina Reuver (1824-1917) DUTCH
echtpaar Lehmkuhl-Erdbrink: Mijn betovergrootouders Johann Lehmkuhl (1847-1916) en Margaretha Erdbrink (1842-1877) DUTCH & ENGLISH
Levi Nathan Leeuwarden & Rosette Polack: Mijn betovergrootouders Nathan Leeuwarden (1843-1904) en Rosette Polack (1846-1900), Joodse immigranten in Delmenhorst (D) DUTCH & ENGLISH
Abraham Peetoom: Mijn betovergrootouders Abraham Peetoom (1859-1935), trambestuurder en Klasina Scheurwater (1856-1942) DUTCH

GENERATIE 6:
echtpaar Hugenholtz-Hana: Mijn voorouders ds. JBTh Hugenholtz (1796-1871), predikant in Neuenhaus (D) en Aleida Hana DUTCH
echtpaar Reuver-Guise: Mijn voorouders Gerhard Reuver (1801-1879), bankier in Amsterdam en Anna Charlotte Louise Guise (1789-1869) DUTCH
echtpaar Cramer-Selkers: Mijn voorouders Herman Cramer (1804-1868), (buitenechtelijk, maar gewettigde zoon van de laatste Drost van Twente) en Magdalena Selkers (1805-1847) DUTCH
echtpaar Polack-Pape: Mijn voorouders Levi Wolf Polack (1818- . . . ), handelsreiziger en (Lea) Beke Margaretha Polack-Pape (1813-1874) DUTCH & ENGLISH

GENERATIE 7:
echtpaar Hugenholtz-Keller: Mijn voorouders ds. Henricus Stephanus Hugenholtz (1762-1842), predikant in Veldhausen (D) en Hendrina Keller (1758-1830) DUTCH
Dr. mr. Hendrik Knypinga Cramer, De laatste drost van Twente: Ik stam af van zijn enige wettelijke nakomeling (die bij testament en Koninklijk Besluit ge-echt is), die Hendrik Knijpinca Cramer (1754-1815) had verwekt bij zijn huishoudster Judith Waanders (1770-1848) DUTCH
Echtpaar Röver-Hilverink: Mijn voorouders Gerhard Röver (1753-1831), bankier in Amsterdam: "den Gouden Reuver" en Dorothea Hilverink (1767-1820) DUTCH

GENERATIE 8
echtpaar Hugenholtz-Büssemaker: Mijn voorouder ds. JBTh Hugenholtz (1725-1789), predikant in Emlichheim (D) en Swaantien Büssemaker (1726-1815) DUTCH
echtpaar Cramer-Knypinga: Mijn voorouders Mr. Hermannus Cramer (1725-1761), ontvanger van landsmiddelen van het gerecht Ootmarsum en Mettina Allegonda Knypinga (1725-1794) DUTCH

GENERATIE 9
echtpaar Hugenholtz-Stühlen: Mijn voorouders ds. Friedrich Wilhelm Hugenholtz (1693-1730), predikant in Schüttorf (D) en Catharina Elisabeth Stühlen (1688-1767) DUTCH
echtpaar Cramer-Kellr: Mijn voorouders Dr. mr. Bernardus Cramer (1689-ná 1728), advocaat, lakenkoper, papiermaker en burgemeester van Ootmarsum en zijn echtgenote Maria Keller DUTCH
echtpaar Knypinga-Brongers: Mijn voorouders Hindrik Knijpinga (1685-1755), boekhouder en Froucke Brongers (1698-1745) DUTCH

GENERATIE 10
echtpaar Hugenholtz-Alberhausen: Mijn voorouders Petrus Bernardus Hugenholtz (1663-1736), praeceptor van de Latijnse school in Wetter a/d Ruhr (D) en Anna Maria Alberhausen (1660-1734) DUTCH

GENERATIE 11
echtpaar Hugenholdt-Pottman: Mijn voorouders Bernd Hugenholdt (1635-ná 1715), Frohn (=gerechtsbode) in Wetter an der Ruhr (D) en Elisabeth Pottmann (1660-1734) DUTCH

GENERATIE 12
Peter Hugenholdt: Mijn voorouder Peter Hugenholdt (1610-1693), Notaris Publicus in Wetter a/d Ruhr (D) en Anna Maria Alberhausen (1660-1734) DUTCH
Meinhard Lohman: Hyperlink naar een blog over de vondst van portret van mijn voorvader Meinhard Lohman (1550-1619), lakenhandelaar en burgemeester van Neuenhaus (D) en Nieuweschans DUTCH

GENERATIE 14
echtpaar Crull-Huisken: Mijn voorouders Arendt Crull (ca 1540-1591), “Gaugraf und Richter” in Uelsen (D) en Johanna Huisken DUTCH

Het gezin van mijn overgrootouders / the family of my greatgrandparents J.B.Th. Hugenholtz (1859-1922) & Mathilde Geesink (1865-1941)

Mijn overgrootouders (my great-grandparents)
Ds. J.B.Th. Hugenholtz (1859-1922): Mijn overgrootouders Johan Hugenholtz, predikant in Axel en strijder voorvechter dierenrechten van en zijn echtgenote Mathilde Geesink (1865-1942). DUTCH & ENGLISH

Hun kinderen (their children)
Ds. J.B.Th. (Han) Hugenholtz (1888-1973): De rode dominee uit Ammerstol: bevlogen predikant en pacifist. Hij was de oudste broer van mijn grootvader DUTCH
Ds. G.W.K. (Gerhard) Hugenholtz (1889-1969) en Rose Lehmkuhl (1905-1992): Mijn grootouders Gerard Hugenholtz, predikant, en Rose Hugenholtz-Lehmkuhl DUTCH
Gemma Hugenholtz (1891-1960): verpleegkundige DUTCH
C.A.J. (Co) Hugenholtz (1893-1917): Chemicus, die op jeugdige leeftijd verongelukte. Hij was een jongere broer van mijn grootvader DUTCH
H.S.J. (Henk) Hugenholtz (1895-1956); Brother of my grandfather, director of a sugar company in Indo-China ENGLISH
Dr. mr. W. (Wim) Hugenholtz (1902-1969), Advocaat en dierenbeschermer. Hij was de jongste broer van mijn grootvader DUTCH

Overige familie Hugenholtz

Overige leden familie Hugenholtz waar ik niet rechtstreeks van afstam.

Hieronder in willekeurige volgorde
 1. Ds. J.B.Th. (Han) Hugenholtz (1888-1973): broer van opa Gerhard Hugenholtz (1889-1969): De rode dominee uit Ammerstol: bevlogen predikant en pacifist. NEDERLANDS
 2. Gemma Hugenholtz (1891-1960): zus van opa Gerhard Hugenholtz (1889-1969): verpleegkundige NEDERLANDS
 3. C.A.J. (Co) Hugenholtz (1893-1917): broer van opa Gerhard Hugenholtz (1889-1969); Chemicus, die op jeugdige leeftijd verongelukte. NEDERLANDS
 4. H.S.J. (Henk) Hugenholtz (1895-1956), broer van opa Gerhard Hugenholtz (1889-1969); directeur van suikerfabriek en plantage in Indo-China. Zijn nakomelingen wonen in Nederland, Engeland en Australië ENGELS
 5. Dr. mr. W. (Wim) Hugenholtz (1902-1969), broer van opa Gerhard Hugenholtz (1889-1969); advocaat en dierenbeschermer. NEDERLANDS
 6. Mr. Nicolaas Hugenholtz (1788-1827); lid van het Hof van Justitie in Demerary (tegenwoordig Georgetown, Brits Guyana). NEDERLANDS
 7. Dr. P.H. Hugenholtz (1796-1871); predikant en vader van de 3 broers die de Vrije Gemeente stichtten. NEDERLANDS
 8. Vrije Gemeente: modern-theologische geloofsgemeenschap, die in 1877 opgericht werd door 3 broers Hugenholtz NEDERLANDS
 9. Arina Hugenholtz (1847-1934); schilderes behorende tot de Larense School NEDERLANDS
 10. Dr. H.S.J. Hugenholtz (1820-1865); broer van mijn betovergrootvader G.W.K. Hugenholtz (1826-1893) NEDERLANDS
 11. Ds. P.H. Hugenholtz (1728-1811), broer van mijn verre voorouder J.B.Th Hugenholtz (1725-1789) NEDERLANDS

SPECIAL PROJECT: Leeuwarden-Polack-Levy ENGLISH

My great-grandmother Gretchen Lehmkuhl-Leeuwarden, her parents and her brothers and sisters: the nazi regime had a huge impact on the family.
Nathan & Rosette Leeuwarden-Polack: My great-great-grandparents: Jewish immigrants in Delmenhorst (Germany). DUTCH & ENGLISH

Their Children are mentioned Below
1.
Nathan Leeuwarden (1866-1930): Oldest brother of my great-grandmother Lehmkuhl-Leeuwarden.
2. Röschen Levy-Leeuwarden (1870-1935): Sister of my great-grandmother Lehmkuhl-Leeuwarden: She fled with her husband and five of her six sons (and families) to Israel in the 1930‘s.
 • Erwin Levy (1896-1943): son of Röschen Levy-Leeuwarden and cousin of my grandmother Rose, fled to the Netherlands, murdered in Sobibor with his wife and their 13 and 19 year old sons. Their eldest son was murdered in Auschwitz. I have created this website to make sure they won't be forgotten. DUTCH & ENGLISH
 • Erwin Levy (1896-1943): zoon van Röschen Levy-Leeuwarden en neef van mijn oma Rose, vluchtte naar Nederland, vermoord in Sobibor met zijn echtgenote en hun twee zoons van 13 en 19 jaar oud. Hun oudste zoon is vermoord in Auschwitz. Ik heb deze website gemaakt om er voor te zorgen dat ze niet vergeten worden. DUTCH & ENGLISH
3. Lea / Lenchen Goldschmidt-Leeuwarden (1872-ca 1940): Sister of my great-grandmother Lehmkuhl-Leeuwarden and her family. Erich was killed in the trenches of WW1. Theo became a doctor and moved to New York in the 1920's.
4.
Clara Roth-Leeuwarden (1874-ca 1935): Clara was a sister of my great-grandmother Lehmkuhl-Leeuwarden: She emigrated to New York in 1903, but ended up living both in Cologne and New York.
5.
Willy (Wolf) Leeuwarden (1876-ca 1952): Brother of my great-grandmother Lehmkuhl-Leeuwarden.
6.
Henny Willig-Leeuwarden (1881-1942): Sister of my great-grandmother Lehmkuhl-Leeuwarden. She died in an air raid in Cologne in 1942. Her children moved to Brazil.
7. Mathilde / Tilly Heger-Leeuwarden (1883-1942): Sister of my great-grandmother Lehmkuhl-Leeuwarden and her husband: deported to Minsk (Belarus) and brutally murdered in 1942.