Hugenholtz overigen

Hugenholtzen die niet mijn directe voorouders zijn

Iedereen die de naam Hugenholtz van geboorte draagt is terug te voeren op Petrus Bernardus Hugenholtz (1663-1736). Hij was van 1686 tot zijn dood in 1736 praeceptor (rector) van een kleine Latijnse school in Wetter a/d Ruhr. Hij was daarnaast raadslid en "Gemeinheitmann", maar wat dat inhoud is mij niet bekend. Hij was een van de rijkste burgers van de vrijstaat (Freiheit) Wetter an der Ruhr. Zijn nakomelingen vertrokken uit Bentheim en zijn via Bentheim vooral in Nederland terecht gekomen. Sinds eind 19e eeuw zijn er een aantal familieleden geëmigreerd naar de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. Uiteraard zijn er allerlei familieleden, die geen directe voorouder zijn. Deze personen zijn hier te vinden, als ik een pagina over ze geschreven heb.