Arendt Crull (ca 1540-1591), “Gaugraf und Richter”

Mijn verre voorouders (generatie 14): Arendt Crull (ca 1540-1591), “Gaugraf und Richter” en Johanna Huisken. Hij eindigde zijn leven op een brandstapel van de Spanjaarden.

Arendt CRULL zal zo omstreeks 1540 geboren zijn. Hij trouwde met Johanna Huisken.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
Johan ( - )
Joost ( -ca 1628) ( mijn directe voorouder)
Grietje ( - na 1641)

Hij werd op Andreas Apostoli-avond (30 november?)1575 gekozen tot een van de raadslieden van de Heilige Kerk te Uelsen. Hij was "Gaugraf und Richter" in Uelsen 1579-1591.

In die periode had men bijzonder veel last van de 80 jarige oorlog tussen Spanje en Nederland. In 1580 vonden in het bos van Uelsen zware defensieve gevechten plaats tegen de oprukkende Spanjaarden. De Spaanse kapitein Pessel had met Spaanse, Albanese, Waalse en Duitse huurlingen de grens bij Wielen (D) overschreden. Pessel rukte verder op via Uelsen naar Neuenhaus, nadat er bij gevechten in de bossen bij Uelsen vele doden waren gevallen.
In 1584 kwam de tirannieke en bloedige Mendoza, die zijn hoofdkwartier had in Ootmarsum, naar de boeren gemeenschap Halle, waar 13 boeren werden vermoord en hun bezittingen werden geroofd. In hetzelfde jaar kwamen ze weer, en plunderden ze de boeren van Halle en Getelo volledig. De neutrale graafschap had veel te lijden van strooptochten van Spaanse en Nederlandse troepen die hiermee hun oorlogen financierden. In april 1591 lag Kolonel Emanues da Vagos met zijn korps, bestaande uit 3000 infanteristen en 800 cavaleristen bijna 3 weken in Uelsen. Om te voorkomen dat de bewoners nog meer beroofd werden van hun bezittingen stuurde Graaf Arnold wagens met bier, brood en andere levensmiddelen naar de soldaten, om te voorkomen dat de burgers verder ontzien zouden worden.

Arendt Crull is in 1591 in Uelsen op de brandstapel gezet door de Spanjaarden. De precieze omstandigheden moeten nog nader uitgezocht worden. Meestal vond een dergelijk terechtstelling op een centrale plek plaats, zoals bij de kerk.