Echtpaar Röver-Hilverink

Mijn verre voorouders (generatie 7): Gerhard Hermann Röver (1753-1831): bankier in Amsterdam en nauw betrokken bij de hersteld Evangelisch-Lutherse gemeente en Dorothea Hilverink (1767-1820)

Hij is geboren in 1753 in Wildeshausen (Duitsland) als zoon van Hermann Friedrich Röver (1726-1764) en Sophie Marie Hespe (1723-1777). In 1778 vertrok hij naar Amsterdam en vestigde zich daar rond 1780 als bankier. Als bankier vergaarde hij een fortuin en kreeg de bijnaam: "den Gouden Reuver", omdat alles wat hij aanraakte in goud leek te veranderen.

In juli 1791 werd hij lid van de Hersteld Luthers gemeente, en steunde deze met grote financiële bijdragen. Zo stak hij veel geld in het nieuwe gebouw van de Hersteld Evangelisch Lutherse gemeente in Amsterdam, die in 1791 afgescheiden was van de gemeente die aan het Spui gelegen was. Naar de mening van de dissidenten hadden de ideeën van de Verlichting teveel vat gekregen op de leer van Luther. Meer over dit gebouw is te vinden op
deze website. De eerste steenlegging van het nieuwe gebouw aan de Kloveniersburgwal 50 vond op 5 juli 1792 plaats. Op 1 september 1793 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen.
Vanaf 1798 trad hij regelmatig op als (president)ouderling en bekleedde ook enkel functies van financiële aard. Hij was een sociaal denkende man en speelde in veel conflicten een bemiddelende rol. Over hem en het kerkgenootschap is aanvullende informatie te lezen in:
Paul Estié: Van Afgescheiden gemeente tot kerkgemeenschap. Geschiedenis van de Hersteld Evangelisch-Luthersen in Amsterdam 1791-1831. Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2007.

In de strijd tussen patriotten en orangisten was hij een uitgesproken orangist. Terwijl mijn andere voorouder
Hendrik Knijpinga Cramer (1754-1815) uit Ootmarsum een uitgesproken patriot was.

Gerhard Hermann huwde op de leeftijd van 46 jaar in Amsterdam (NH) in 1800 met Dorothea Hilverink (1767-1820). Ze was een dochter van de rijke zakenman Johann Wilhelm Guise (1759-1826) en Catharine Maria Koch (1754-1851).

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
  1. Gerhard Herman Reuver (1801-1879), mijn voorouder
  2. Abraham Diederich Reuver (1804-1837)
  3. Herman Friederich Reuver (1806-1831), militair

Dorothea Hilverink overleed op 53 jarige leeftijd in Amsterdam, Gerhard Hermann Röver overleed op 77 jarige leeftijd in Amsterdam.

Al vrij snel na de Tweede Wereldoorlog kreeg het gebouw aan de Kloveniersburgwal een nieuwe bestemming. Het aantal kerkgangers was sterk teruggelopen en in 1952 vond de hereniging plaats van de beide Lutherse gemeenten. Inmiddels was het kerkgebouw door de Nederlandse Bank aangekocht. Uitwendig bleef het gebouw intact, maar het interieur werd gesloopt ten behoeve van opslag van 6000 meter bankarchief in een ijzeren stellage van zes verdiepingen. De kerkinventaris vond elders een onderkomen. Het orgel verhuisde naar de toen net gerestaureerde Sint Eusebiuskerk in Arnhem. De preekstoel vond een plaats in de Nederlands-Hervormde kerk te Elst.

In 1996 werd het gebouw omgebouwd tot theater De Trust van de gelijknamige theatergroep. Door de vloer van het theater op één hoog te leggen, bleef van de dubbele galerijen aan de lange zijden enkelvoudige galerijen over. In 2001 ging de theatergroep op in De Theatercompagnie die sindsdien in het gebouw optreedt.
Zijn zoon en schoondochter:  echtpaar Reuver-Guise in hun huis aan de Keizersgracht in Amsterdam. Op schoot hun kleinzoon Willem Geesink.
Zijn zoon en schoondochter: echtpaar Reuver-Guise in hun huis aan de Keizersgracht in Amsterdam. Op schoot hun kleinzoon Willem Geesink.
Interieur met bekend orgel van de Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente.
Interieur met bekend orgel van de Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente.
Hersteld Evangelisch Luthers gemeente aan de Kloveniersburgwas 50 in Amsterdam.
Hersteld Evangelisch Luthers gemeente aan de Kloveniersburgwas 50 in Amsterdam.
A short description about the image goes here
A short description about the image goes here
Gerhard Herman Röver (1753-1831)
Gerhard Herman Röver (1753-1831)