De "Vrije Gemeente"

Vrije Gemeente: Twee broers bleven in Amsterdam; één broer vertrok naar Michigan.

De Vrije Gemeente is de naam van een van oorsprong modern-theologische geloofsgemeenschap, die in 1877 ontstond in Amsterdam toen de broers Philip Reinhard Hugenholtz (1821-1889) en Petrus Hermannus Hugenholtz (1834-1911) uit de Nederlandse Hervormde Kerk traden en een eigen gemeente begonnen. Hun jongere broer FWN Hugenholtz (1839-1900) vertrok naar Grand Rapids (Verenigde Staten) om daar de ook een Vrije Gemeente op te richten.
Anne Storm van Leeuwen (zijn achterkleindochter) en haar echtgenoot Peter Hoffman hebben op hun website veel verzameld over FWN Hugenholtz (1839-1900). Bezoek hun website voor meer informatie.
http://home.earthlink.net/~anne_peter/family/anne_paternal/hugenholtz/hugenholtz.html

De kerk van van de Vrije Gemeente in Amsterdam is nu in gebruik als cultureel centrum en poppodium Paradiso. De oprichting van De Vrije Gemeente week af van de trend in die jaren dat vrijzinnige predikanten en gemeenteleden zich aansloten bij de Remonstranten of de Doopsgezinden. Doordat de gebroeders Hugenholtz grote nadruk legden op de vrijheid van de geloofsbeleving wensten zij zich niet aan kerkelijke dogma's te binden, die ook de genoemde kerken nog handhaafden. De Vrije Gemeente beschouwt zich momenteel als een universeel religieus-humanistische vereniging. Zij heeft grote belangstelling voor spiritualiteit en mystiek, en zoekt hierbij haar inspiratie uitdrukkelijk ook buiten de Christelijke traditie. Naast een kleine gemeente in Amsterdam behoren twee kringen in Den Haag en Twente tot De Vrije Gemeente.

De foto’s hieronder zijn slechts een kleine selectie van de foto’s die ik in mijn bezit heb. In de nabij toekomst zal het aantal foto’s sterk worden uitgebreid, maar inzendingen zijn zeker welkom.
Stacks Image 3376
De vader van de broers: PH HUgenholtz (1706-1871)
Stacks Image 8790
P.R. Hugenholtz (1821-1889)
Stacks Image 8726
PH Hugenholtz (1834-1911)
Stacks Image 8745
FWN Hugenholtz (1839-1900)
Stacks Image 8777
Glas in lood ramen met daarin de portretten van de oudste broers Hugenholtz.